Vi tillverkar alla typer av skyddshuvar, exempelvis för användning inom industri.

Vi tillverkar alla typer av skyddshuvar inom industrin, både oisolerade och isolerade huvar mot värme, kyla och väta. Ofta lägger vi in genomskinliga partier för insyn eller manövrering genom plastfilmen. Våra huvar används idag både inomhus och utomhus på pappersindustri och sågverk och andra typer av industrier som är i behov av olika former av skydd.

Skyddshuv över oljeläns

Skyddshuv över oljeläns