Industrin behöver produkter som skyddar  personer och maskiner från buller, väta, frätande ämnen slitage med mera. Sådana skyddsprodukter måste hålla hög kvalitet och funktion, och behöver ofta specialanpassas.

Vi legotillverkar skyddsutrustning åt industrier av plastduk och presenning. De kan användas för att skydda personer, och maskiner, men också för lufttätningar, rumsavdelning, bullerskydd, väderskydd, och för att spara energi och värme och mycket annat.

Exempel på produkter vi tillverkar

  • bullerskydd
  • svetsskärmning
  • stötskydd
  • ridåer för avskämning och isolering
  • bälgar över dragcylindrar
  • tätningar till virkestorkar
  • skyddshuvar över manöverpaneler och maskiner
  • och mycket mycket annat.

Skydd

Skydd till maskiner och förebyggande skyddsutrustning blir allt vanligare. Långsiktigt sparar du både tid, pengar och miljö.

Industridraperi

Industridraperi som skyddar maskiner och medarbetare