Antidecubitusmadrasser

Hästsjukhuset Färjestad kontaktade oss år 2000. De hade hört att Wetterskogs tillverkade antidecubitusmadrasser för sjukvården och ville ha något liknande till sitt operationsbord för hästar.

Wetterskogs tog sig an uppdraget och testade olika material och metoder och fann en lösning för att klara av en häst på 750kg! Nu har ett antal olika ATG-kliniker provat madrassen, med mycket gott resultat.

Fördelar med madrassen:

  1. Tryckavlastande
  2. Låg vikt
  3. Lätt att rengöra
  4. Tar liten plats
  5. Hygienisk
  6. Dränerar

Kommentarer från personalen på Hästsjukhuset Färjestad:

Luftmadrassen verkar ge en bättre tryckfördelning än skumgummi och vattenmadrasser.

Lätt att lyfta och rengöra.

Hygienisk på grund av att inga vätskor kan läcka in i madrassens inre.

Urin, blod och andra vätskor rinner bort genom madrassens hål vilket håller hästen torrare.

Lufttrycket regleras lätt under operationen om man vill skapa variation i trycket mot muskelaturen, vilket kan främja cirkulationen (släppa ut luften en stund och sedan blåsa upp igen).

Möjligheten till tryckreglering innebär att olika hästar med olika vikt kan sjunka in lagom i madrassen (”sväva” så nära bordsytan som möjligt), vilket ger bästa viktfördelning.

Madrassen är delad i tre sektioner vilket möjliggör olika lufttryck för fram-, mitt- och bakdelen som ju kan ha inbördes olika vikt.

Vid användning av uppfällda sidoklaffar på operationsbordet böjs madrassen lätt upp utmed hästens sidor.

Det har skett en märkbar minskning av postoperativa myosit/pares problem jämfört med tidigare underlag.

Flera långa operationer (3,5-4 tim.) i ryggläge har utförts utan kliniskt märkbara postoperativa problem.

Under 9 års användande (ca. 200-250 op./år) är madrassen endast lagad en gång på grund av luftläckage.