WB-lufttätningar är vår första egna innovationen som vi uppfann redan 1988. 

Genom att blåsa upp stora tuber på var sida om virkespaketen så minskar man volymen på kammartorken. Tätningarna trycker mot ändträt och förhindrar att avdunstningen sker för snabbt. På det sättet får man bättre luftgenomströmning och förhindrar turbulenta vindar som kan uppstå vid användning av traditionella gummiflaps.

Fördelar

  • Jämnare luftgenomströmning och fuktkvotsspridning
  • Kortare torktider
  • Energibesparande

Läs mer på – wblt.se

 

Uppblåst tätning på Notnäs sågverk i Torsby

Uppblåst tätning på Notnäs sågverk i Torsby