Behöver du hjälp med produktutveckling eller tillverkning av produkter av plastduk eller plastfilm? Wetterskogs har över 50 års erfarenhet av att arbeta med materialet och har unik kunskap om dess egenskaper och funktioner. Vi upphör aldrig att förvånas över allt man kan göra av plastduk. 

Plasten, även  kallad ”möjligheternas material”, har spelat en stor roll för samhällsutvecklingen de senaste 150 åren. Den har möjliggjort innovation och teknisk utveckling, men även underlättat vårt dagliga liv. Det spelar ingen roll om vi handlar i en mataffär, genomgår en stor operation eller borstar tänderna på kvällen – plasterna ingår i allt vi gör.

Viktig roll för utvecklingen

Industrin, i synnerhet högteknologiföretag inom flyg-, läkemedels-, dator och kommunikationsindustrierna är beroende av nya lösningar. Inom dessa områden spelar plasten en viktig roll och ny utveckling skulle försvåras utan den.

Plast är bland det mest fascinerande material som människan uppfunnit och kan användas till nästan vad som helst. Ett material med egenskaper som skräddarsys för den aktuella produkten.

Har du en idé?

På Wetterskogs realiserar vi mellan 10-20 stycken nya uppfinningar varje år. Har du en idé till en innovation eller produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

industri2

Vi behandlar alltid all information som överlämnas till oss och alla handlingar om din uppfinning konfidentiellt, och sprider den aldrig vidare till andra. Se sekretessförbindelse nedan.

Dokument

Sekretessförbindelse.pdf

Kontakta oss


Jag accepterar wetterskogs.se integritetsvillkor