Specialister på HF-svetsning i plastbelagda vävar och folier

På Wetterskogs har vi över 50 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av produkter i plastfilm och belagda vävar.
Vi är specialister på HF-svetsning som är en överlägsen metod att sammanfoga plastmaterial. Och vi upphör aldrig att förvånas över allt man kan göra i plastdukar.

Med en av branschens modernaste maskinparker tillverkar vi såväl färdiga produkter som delkomponenter för andra producenter, oavsett typ av applikation och användningsområde. En stor del av verksamheten utgörs av kundanpassad legotillverkning, där vi för kunden utgör en kompetent och naturlig samarbetspartner redan i ett tidigt skede av produktutvecklingen.

Personlig service, kvalitet och funktion är ledord i vår relation med dig som kund. Vi sätter inte kunden i arbete!

 

Miljö

Det finns många fördomar om plast kopplat till miljö och hållbarhet och det är få som vet vilken stor miljönytta som dagens plastanvändning leder till.

Skulle vi ersätta plasten med andra material skulle resultatet bli nästan fyra gånger tyngre produkter och runt 60 procent högre energiåtgång och koldioxidutsläpp. Eftersom plasten väger betydligt mindre än alternativa material innebär det en årlig besparing av 12 miljoner ton olja i Europa. Den lättare vikten gör dessutom att koldioxidutsläppen minskas med 30 miljoner ton varje år. Av den råolja som används i världen går endast 4 procent till plasttillverkningen. Vilket kan jämföras med transporter och uppvärmning som tillsammans slukar över 90 %.

Kontakta oss


Jag accepterar wetterskogs.se integritetsvillkor