Miljö och hållbarhetsarbete

Det finns många fördomar om plast kopplat till miljö och hållbarhet och det är få som vet vilken stor miljönytta som dagens plastanvändning leder till.

Skulle vi ersätta plasten med andra material skulle resultatet bli nästan fyra gånger tyngre produkter och runt 60 procent högre energiåtgång och koldioxidutsläpp.

Eftersom plasten väger betydligt mindre än alternativa material innebär det en årlig besparing av 12 miljoner ton olja i Europa. Den lättare vikten gör dessutom att koldioxidutsläppen minskas med 30 miljoner ton varje år.

Av den råolja som används i världen går endast 4 procent till plasttillverkningen. Vilket kan jämföras med transporter och uppvärmning som tillsammans slukar över 90 %.