På Wetterskogs har vi över 30-års erfarenhet av att jobba med produktutveckling och innovation av uppfinningar inom plastfilm och plastbelagda vävar. Vi upphör aldrig att förvånas över allt man kan göra av plast. 

Plasten, även  kallad “möjligheternas material”, har spelat en stor roll för samhällsutvecklingen de senaste 150 åren. Den har möjliggjort innovation och teknisk utveckling, men även underlättat vårt dagliga liv. Det spelar ingen roll om vi handlar i en mataffär, genomgår en stor operation eller borstar tänderna på kvällen – plasterna ingår i allt vi gör.

Viktig roll för utvecklingen

Industrin, i synnerhet högteknologiföretag inom flyg-, läkemedels-, dator och kommunikationsindustrierna är beroende av nya lösningar. Inom dessa områden spelar plasten en viktig roll och ny utveckling skulle försvåras utan den.

Plast är bland det mest fascinerande material som människan uppfunnit och kan användas till nästan vad som helst. Ett material med egenskaper som skräddarsys för den aktuella produkten.

Har du en idé?

På Wetterskogs realiserar vi mellan 10-20 stycken nya uppfinningar varje år. Men innan du kontaktar oss om just din idé finns det en del punkter du bör tänkt igenom innan du tar första kontakten med oss.

industri2

Vi förbinder oss alltid att behandla all information som överlämnas till oss och alla handlingar avseende uppfinningen såsom konfidentiell och sprider den aldrig vidare till andra än de medarbetare hos oss som måste involveras med hänsyn till utvärdering. Se sekretessförbindelse nedan.

Dokument

Sekretessförbindelse.pdf

Kontakta oss


Jag accepterar wetterskogs.se integritetsvillkor