Vill du foga samman plastdukar är HF-svetsning ofta den bästa metoden, eftersom den binder samman PVC och PU-material på molekylnivå.